Οι μπομπονιέρες αποτελούν ένα από τα πολύτιμα αναμνηστικά της γαμήλιας τελετής. Είναι το δικό σας γλυκό δώρο σε φίλους, γνωστούς και πάνω ...

 

{source}
<img height="142" src="/ogamos/images/stories/sweety/cyprus_wedding_bomboniera_gamos_banner2.jpg" width="567" border="0" align="center" usemap="#sweet">
<map name="sweet">
<area shape="RECT" coords="3,101,107,141" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=356:sweet-y&catid=5:2010-09-10-12-19-01&Itemid=5">
<area shape="RECT" coords="111,102,192,141" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=348:-sweet-y&catid=6:2010-09-10-12-19-12&Itemid=6">
<area shape="RECT" coords="194,103,305,141" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=287:-sweet-y&catid=10:2010-09-10-12-40-41&Itemid=10">
<area shape="RECT" coords="305,104,370,140" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=214:-sweet-y&catid=17:2010-09-10-12-42-46&Itemid=17">
<area shape="RECT" coords="371,105,477,141" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=290:-by-sweet-y&catid=10:2010-09-10-12-40-41&Itemid=10">
<area shape="RECT" coords="477,105,566,141" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=199:-sweet-y&catid=18:2010-09-10-12-43-01&Itemid=18">
<area shape="RECT" coords="1,1,565,141" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=287:-sweet-y&catid=10:2010-09-10-12-40-41&Itemid=10">
<area shape="RECT" coords="0,0,10000,10000" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=287:-sweet-y&catid=10:2010-09-10-12-40-41&Itemid=10">

</map>

{/source}

SWEET Y

Address: Griva Digeni 44, Town: Lemesos, Country: Cyprus,
Tel. (+357): 25590360, 99624583, Fax: 25564338
Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Join us on facebook


Η αισθητική και η κομψότητα συνδυάζονται τέλεια στο SWEET Υ

{timg title:="SWEET Υ"
thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_1_small.JPG"
img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_1.JPG" gal:="sweety5"}

δίνοντας ένα καλαίσθητο και πρωτότυπο αποτέλεσμα
που δεν περιορίζεται μόνο στις μπομπονιέρες

{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_18_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_18.JPG" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_17_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_17.JPG" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_14_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_14.jpg" gal:="sweety5"}
{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_19_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_19.JPG" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_22_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_22.JPG" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_81_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_81.JPG" gal:="sweety5"}
{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_26_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_26.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_24_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_24.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_15_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_15.JPG" gal:="sweety5"}
{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_80.jpg_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_80.jpg.JPG" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_82_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_82.JPG" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_85_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_85.JPG" gal:="sweety5"}

αλλά φθάνει και στο στολισμό, το διάκοσμο, τη σύνθεση
καλαθιών, κ.α με χαρακτηριστικό πάντα γνώρισμα την
παρουσία του γλυκού σοκολατένιου στοιχείου.

{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_4_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_4.JPG" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_5_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_5.JPG" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_8_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_8.jpg" gal:="sweety5"}
{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_7_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_7.JPG" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_9_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_9.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_10_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_10.jpg" gal:="sweety5"}
{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_28_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_28.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_38_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_38.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_30_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_30.jpg" gal:="sweety5"}

Επισκεφθείτε λοιπόν το SWEET Υ για να επιλέξετε ανάμεσα
από μια μεγάλη γκάμα προτάσεων, έναν ενθύμιο αντάξιο
της πιο λαμπρής μέρας της ζωής σας.

{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_27_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_27.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_40_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_40.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_42_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_42.jpg" gal:="sweety5"}
{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_35_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_35.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_39_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_39.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_31_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_31.jpg" gal:="sweety5"}
{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_6_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_6.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_23_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_23.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_33_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_33.jpg" gal:="sweety5"}
{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_83_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_83.JPG" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_84_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_84.JPG" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_86_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_86.JPG" gal:="sweety5"}

Ωστόσο αν έχετε κάποια συγκεκριμένη ιδέα στο μυαλό σας, μαζί μας
μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό που για σας είναι το καλύτερο.

{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_12_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_12.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_37_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_37.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_13_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_13.jpg" gal:="sweety5"}
{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_25_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_25.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_11_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_11.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_21_small.JPG" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_21.JPG" gal:="sweety5"}
{timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_32_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_32.jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_34_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_34 .jpg" gal:="sweety5"} {timg title:="SWEET Υ" thumb:="images/stories/sweety5_small/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_36_small.jpg" img:="images/stories/sweety5/baptisis_cyprus_bomboniera_accessories_christening_36.jpg" gal:="sweety5"}

{source}
<img height="142" src="/ogamos/images/stories/sweety/cyprus_wedding_bomboniera_gamos_banner2.jpg" width="567" border="0" align="center" usemap="#sweet">
<map name="sweet">
<area shape="RECT" coords="3,101,107,141" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=356:sweet-y&catid=5:2010-09-10-12-19-01&Itemid=5">
<area shape="RECT" coords="111,102,192,141" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=348:-sweet-y&catid=6:2010-09-10-12-19-12&Itemid=6">
<area shape="RECT" coords="194,103,305,141" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=287:-sweet-y&catid=10:2010-09-10-12-40-41&Itemid=10">
<area shape="RECT" coords="305,104,370,140" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=214:-sweet-y&catid=17:2010-09-10-12-42-46&Itemid=17">
<area shape="RECT" coords="371,105,477,141" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=290:-by-sweet-y&catid=10:2010-09-10-12-40-41&Itemid=10">
<area shape="RECT" coords="477,105,566,141" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=199:-sweet-y&catid=18:2010-09-10-12-43-01&Itemid=18">
<area shape="RECT" coords="1,1,565,141" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=287:-sweet-y&catid=10:2010-09-10-12-40-41&Itemid=10">
<area shape="RECT" coords="0,0,10000,10000" href="/ogamos/index.php?option=com_content&view=article&id=287:-sweet-y&catid=10:2010-09-10-12-40-41&Itemid=10">

</map>

{/source}

SWEET Y

Address: Griva Digeni 44, Town: Lemesos, Country: Cyprus,
Tel. (+357): 25590360, 99624583, Fax: 25564338
Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Join us on facebook

Go to top